Wevaco AB, Wermlands VA-Consult, påbörjade verksamheten i juni 2015. Företaget är en oberoende konsult med tanken att arbeta nära kunden med konsultverksamhet inom va-området inriktad främst till kommuner.

Uppdragen omfattar teknisk, ekonomisk, strategisk och va-juridisk rådgivning och stöd för främst ansvariga inom kommunal va-verksamhet. Vidare arbetar vi med framtagning av förfrågningsunderlag och verkar som projektledare, partneringledare och projekteringsledare samt som besiktningsmän inom kommunal va-verksamhet.

Delägarna, Per Kullgren och Lars Nilsson, har lång erfarenhet inom va-området och kommer närmast från Sweco Environment AB där de haft chefsroller, projektledningsuppdrag samt uppdrag med strategiskt stöd åt kunder i tidiga skeden.

kollage1

Vi arbetar bla med:

Teknisk rådgivning och utredning

Rådgivning och utredning inom VA-ekonomi, VA-taxor, VA-juridik

Strategisk planering

Organisatorisk planering

Projektledning och Partneringledning

Projekteringsledning

Framtagande av förfrågningsunderlag för samtliga entreprenadformer

Omvandlingsområden

Utbildning och föreläsning

Bollplank och mentorsskap

Kontakt

WEVACO, Wermlands VA-Consult AB, Lagergrens gata 4, 652 14 Karlstad